Leczenie bruksizmu

Czym jest bruksizm?

Bruksizm to termin medyczny opisujący patologiczny stan, w którym pacjent nieświadomie trze zębami, zgrzyta nimi lub je zaciska. Leczenie bruksizmu nie jest łatwe, bo to złożony, długotrwały proces. Jego prawidłowe przeprowadzenie daje jednak duże szanse powodzenia.

Najczęstszym powodem powstawania takiego stanu jest stres. Wzmaga on napięcie mięśni, ze szczególnym skupieniem na mięśniu żwacza. Przykurczony mięsień reaguje bólem, który może być zlokalizowany lub może być tzw. bólem przeniesionym -odczuwalnym w innych okolicach twarzy i głowy, ale tylko po stronie przeciążonego mięśnia.

Bruksizm to choroba, której symptomy bywają niezwykle trudne do zauważenia, zwłaszcza w jej początkowych fazach. Zazwyczaj pierwszymi objawami są nasilony ból w okolicy żuchwy, uszu oraz ból głowy. Dolegliwości te są spowodowane napięciami mięśni, które biorą udział właśnie w tarciu, zgrzytaniu i zaciskaniu, i ich przeciążeniem. Z uwagi na fakt, że tego typu dolegliwości bólowe nie są powszechnie kojarzone z bruksizmem, często właściwa identyfikacja ich przyczyny wymaga wiedzy specjalistycznej i dokonywanej przy jej wykorzystaniu analizy innych objawów choroby. Są nimi przede wszystkim poważne zmiany kształtu zębów, które z czasem, na skutek tarcia, zgrzytania czy zaciskania — ścierają się, pękają lub kruszą, czemu towarzyszyć może ich nadwrażliwość.

W zidentyfikowaniu bruksizmu często pomagają najbliżsi, którzy zwracają uwagę, że chory w trakcie snu zgrzyta zębami.

Nieleczony bruksizm

Nieleczony bruksizm prowadzi do bardzo poważnych zmian w obrębie jamy ustnej, takich jak:

 • rozchwianie zębów,
 • zapalenie miazgi zębów,
 • ból szczęki oraz żuchwy, bóle przeniesione na tylne struktury głowy (mylone i błędnie leczone jako migreny),
 • pęknięcia i ukruszenia szkliwa,
 • zmiany zwyrodnieniowe w stawach skroniowo-żuchwowych, łącznie z problemami w ruchu samej żuchwy,
 • odłamania części korony zęba (odłamanie ścianki zęba, pęknięcia pionowe zęba nawet dochodzące do korzenia),
 • przerost mięśni twarzy,
 • bolesne zmiany na błonie śluzowej jamy ustnej i języku.

https://identique.net/wp-content/uploads/2019/08/service7.jpg
https://identique.net/wp-content/uploads/2019/09/identique-bruksizm-03-leczenie-circle.png

Przebieg leczenia

Leczenie bruksizmu jest wieloetapowe i zarazem długotrwałe. Kluczem do sukcesu jest przywrócenie poprawnej funkcjonalności mięśni żwaczy poprzez zmniejszenie ich napięcia. Łączy się to ze zmniejszeniem czynników powodujących sytuacje stresogenne, fizjoterapię przeciążonych mięśni i reedukację.

W ramach leczenia bruksizmu stomatolog zaleci odpowiednie ćwiczenia relaksujące napięte mięśnie, a także stosowanie specjalnej szyny relaksacyjnej, która poprzez swoją obecność spowoduje zmianę położenia żuchwy względem szczęki i tym samym spadek napięcia mięśni twarzy odpowiedzialnych za żucie pokarmów. Szyny wykonywane są indywidualnie na podstawie wycisków. Zadaniem szyny jest nie tylko odseparowanie łuków zębowych od siebie, ale też zapewnienie stabilności ustawienia żuchwy w położeniu leczniczym.Aby szyna relaksacyjna przyniosła odpowiednie efekty, musi być noszona przez pacjenta co noc przez okres przynajmniej sześciu tygodni. Kluczowe jest także zrozumienie tego, że sama szyna relaksacyjna pozwala tylko na zlikwidowanie skutku choroby, jakim jest bruksizm. Niezwykle ważne staje się redukcja czynników powodujących występowanie takiego stanu rzeczy — czyli obecności bodźców stresogennych. Dzięki temu możliwe jest wyeliminowanie bruksizmu z życia pacjenta.

Do zaburzeń narządu żucia oprócz wyżej wymienionych zaburzeń mięśniowych (bruksizm) należą też funkcje stawowe.

Dysfunkcje stawowe

Do zaburzeń narządu żucia oprócz wyżej wymienionych zaburzeń mięśniowych (bruksizm) należą też dysfunkcje stawowe.

Zaburzeni prawidłowego funkcjonowania stawu skroniowo-żuchwowego zwykle manifestują się:

 • Wyraźnie słyszalne i odczuwalne trzaski czy trzeszczenia podczas poruszania żuchwą
 • Szumy i piski w uszach
 • przeskakiwania lub uczucie „wypadania” czy też blokady ruchu żuchwy podczas żucia pokarmów lub przy próbie szerszego otwarcia ust
  – czasem pojawia się ból w okolicy ucha

W przypadku leczenia zaburzeń dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego konieczne jest przywrócenie pełnej funkcjonalności narządu żucia. Czynność ta jest także nazywana rekonstrukcją zwarcia i może w sobie zawrzeć zarówno zmianę kształtu zębów, wykorzystywania rozwiązań z zakresu protetyki (korony i mosty protetyczne), jak i leczenia ortodontycznego. Samo leczenie jest poprzedzone szczególową diagnostyką samych stawów skroniowo- żuchwowych (obrazowanie RTG, badania czynnościowe).

Nieleczone dysfunkcje będą się pogłębiać, i może pojawić się ból, uniemożliwiające normalne funkcjonowanie.

https://identique.net/wp-content/uploads/2019/08/bruksizm.png

Cennik - Leczenie bruksizmu

Wizyta konsultacyjna
200 zł
Fizjoterapia mięśnia z reedukacją / kolejne masaże
150 / 100 zł
Szyna relaksacyjna
450-550 zł
Analiza okluzji
500 zł

Ceny podane są w złotówkach. Cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.

Opinie

ZADZWOŃ TERAZ